În Sectorul 3 al capitalei, pe strada Franceză la numărul 33, se află un inedit Turn cu Ceas ❤ găzduit de Biserica Domnească, cu hramul Sf. Antonie cel Mare. 20-bucuresti_biserica_sf_antonie-curtea_veche.jpgBiserica Sf. Anton  este cea mai veche biserică din Bucureşti, fost lăcaş de închinăciune pentru domnitorii Mihai Viteazul, Matei Basarab, Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi alţi iluştri voievozi ai Ţării Româneşti din veacurile XVI-XVIII. Înconjurată de flori şi verdeaţă, biserica este şi astăzi o adevărată bijuterie a artei vechi româneşti din zona istorică a Capitalei. Cu toate că există unele diferenţe de opinii, cei mai mulţi dintre aceştia sunt de acord că trebuie luat ca reper de bază pisania pusă de Ştefan Cantacuzino deasupra uşii de la intrare, pisanie care a înlocuit vechea inscripţie din secolul al XVI-lea şi în care stă scris: „Aceastâ sfântă şi dumnezeiască biserică, unde să cinsteşte hramul Blagoveştenia preaslăvitii Născătoarii de Dumnezeu şi pururea Fecioarii Mariei, din temelia ei iaste zidită de bătrânul Mircea vodă şi în urmă de fiiu-său, Pătraşco vodă, cu fraţii săi, Radul şi Mircea cel Tânăr, o au înfrumuseţat şi o au zugrăvit“.Mircea Vodă din pisanie este, potrivit celor mai mulţi dintre istorici, Mircea Ciobanul, care a domnit, prima oară, între anii 1545-1553 şi, a doua oară, între 1558-1559, în scaun urmându-i fiul, Petru cel Tânăr (1559-1568). Din pisanie rezultă deci că biserica a fost zidită de Mircea Ciobanul, în a doua domnie, fiind terminată şi zugrăvită de urmaşul său, Petru cel Tânăr. La această mărturie se adaugă şi Cronica ţării, redactată în secolul al XVII-lea, pe baza unor însemnări mai vechi, în care se afirmă că Mircea Ciobanul ar fi făcut „biserica cea domnească din Bucureşti“, unde a fost îngropat la 21 septembrie, în anul 1559, an acceptat pentru terminarea construcţiei lăcaşului. bucuresti_biserica_sf_antonie-curtea_veche.jpgÎntr-un alt act domnesc de cancelarie la 13 mai 1563 este amintită prima oară biserica domnească de curând terminată. Paternitatea lui Mircea Ciobanul asupra lăcaşului i-a fost recunoscută şi prin faptul că portretul său şi al doamnei Chiajna – apriga fiică a lui Petru Rareş şi soţia lui Mircea Vodă – se păstrează în pictura votivă, aflată pe latura vestică a peretelui. Aşa că vizitaţi şi domniile voastre Turnul cu Ceas ❤ găzduit de seculara şi spectaculoasa Biserică Domnească, de aici din capitala României, Bucureşti !!!

Reclame