În municipiul Botoşani, din judeţul cu acelaşi nume, găsim acest Turn cu Ceas ❤ găzduit de seculara biserică Upsenia. Biserica Adormirea Maicii Domnului (Uspenia) din Botoşani este cea de-a doua ctitorie a Elenei Rareş. A fost ridicată în 1552 şi a urmărit modelul bisericii Sf. Nicolae a lui Ştefan cel Mare într-o măsură mai accentuată decât la Sf. Gheorghe.

Meşterii veacului al XVI-lea au reprodus planul şi structura prototipului botoşănean până la elementele de detaliu ca, de exemplu, decorul calotei pronaosului realizat cu nervuri ceramice dispuse după un desen simplificat, în formă de cruce. Turla cu 12 laturi (ca la biserica Mănăstirii Popăuţi) a primit aceeaşi subliniere în compoziţia exterioară, prin dubla bază stelată cu 8 colţuri. Decorul arhitectural ,alcătuit din firide şi ocniţe, a fost completat cu discuri smălţuite în culorile galben şi verde şi – probabil – cu zugrăveli policrome. Biserica a fost reparată în 1724-1725 de către Mihail Racoviţă , dar stadiul cercetării nu permite constatarea unor transformări introduse cu această ocazie. In schimb, intervenţia din 1819, consemnată cu inscripţie, a dat bisericii aspectul de astăzi, adăugând pe latura de vest un turn-clopotniţă în stil clasicist, admirabil proporţionat. Corpul bisericii a fost unificat cu clopotniţa prin ridicarea zidăriei triconcului la nivelul unei cornişe generale susţinută de console, acoperindu-se astfel baza stelată inferioară a turlei. Cu înfăţişarea actuală, Uspenia ilustrează două faze majore ale arhitecturii moldoveneşti: faza primei jumătăţi a veacului al XVI-lea, în care inovaţiile decorului policrom îmbracă structurile tradiţionale şi clasicismul începutului de veac XIX. biserica-uspenia-botosani.jpgPăstrarea Uspeniei ferită de transformările estetizante suferite de celelalte două ctitorii domneşti va permite efectuarea unei restaurări, care să cuprindă, în linii mari, readucerea golurilor de ferestre la dimensiunile epocii şi dezvelirea paramentului originar al primei faze de construcţie, păstrând însă aportul valoros al veacului al XIX-lea, inclusiv învelitorile de factură barocă. Aşa  că Turnul cu Ceas ❤ găzduit de seculara biserică Upsenia vă aşteaptă şi pe dumneavoastră să îl vizitaţi şi mai ales, să îl admiraţi !!!

Reclame