În municipiul braşovean, Codlea, găsim un foarte atractiv şi spectaculos Turn cu Ceas ❤ găzduit de seculara biserică evanghelică de aici din oraş. Cetatea bisericească se află în piaţa centrală din Codlea. Codlea viewDin construcţia romanică de secol al XIII-lea se mai păstrează portalul de vest. În absenţa unor cercetări arheologice exhaustive, este greu de stabilit astăzi dacă biserica iniţială a fost construită în formă de bazilică sau de biserică sală. Portalul cu trei retrageri succesive, cu arc plincintru, are pereţii formaţi din colonete cărora le este ataşată o friză de capiteluri cu decoraţie de palmete şi figurine umane. În secolul al XV-lea biserica romanică a fost transformată într-o biserică sală gotică. Corul este prevăzut cu o absidă 5/8 precum şi cu o boltă în leagăn cu penetraţii, cu nervuri de cărămidă dispuse în formă de plasă. Nervurile pornesc de la console decorate diferit. Sacristia din nordul corului se dezvoltă pe două niveluri şi are bolţi în formă de plasă, cu nervuri din cărămidă. La începutul sec. al XVIII-lea a fost realizat valorosul tavan casetat în sala bisericii, format din 252 de panouri pictate. În sud-estul bisericii se ridică turnul clopotniţă, un donjon masiv care, prin completări succesive, a ajuns să aibă pereţi de 5 m grosime. O incintă fortificată de formă poligonală înconjoară biserica. Ea a fost realizată la începutul sec. al XV-lea, după anul 1420, respectiv în urma primelor invazii turceşti. Zidul de incintă are o înălţime de 8–10 m, iar grosimea sa ajunge până la 2 m. În partea coamei a fost prevăzut cu goluri de tragere şi aruncare. În partea interioară au fost construite camere de provizii. Turnul primeşte în anul 1892 aspectul actual neogotic. Codlea_Turnul cu ceasAltarul, opera lui Johannes Bartel din Braşov, înălţat în 1904, este de asemenea neogotic. Amvonul este datat 1841. Orga, terminată în 1783, unul din cele mai valoroase instrumente din Transilvania, are un pozitiv pe balustradă şi este opera maestrului Prause din Silezia. Tratarea cromatică aparţine pictorului Oelhahn. Clădirea primăriei a fost ridicată între 1828 şi 1830 în sudul bisericii, alipită turnului clopotniţă. Aşa că nu rataţi Turnul cu Ceas ❤ de aici din frumosul şi atractivul municipiu braşovean  Codlea !!!

Reclame