Slatina este municipiul reşedinţă al judeţului Olt, unde găsim un foarte atractiv şi inedit Turn cu Ceas ❤ găzduit de fostul Palat Administrativ, actualul Muzeu  Judeţean Olt. Muzeul-Judetean-Olt-20101202150713La 25 mai 1951, Comitetul pentru Aşezămintele Culturale, respectiv Serviciul Muzee şi Monumente aducea la cunoştinţă Secţiei Culturale a Sfatului Popular al Raionului Argeş faptul că „ directorul Muzeului Olteniei, Nicolaescu Plopşor a fost delegat să cerceteze la faţa locului situaţia colecţiilor cât şi a înfiinţării unui muzeu în oraşul Slatina.” Planul de Organizare a Muzeului Raionului Slatina, regiunea Argeş, elaborat de prof. Ion Moroşanu, la 13 august 1951, menţionează existenţa unei dispoziţii a Comitetului pentru Aşezămintele Culturale de pe lângă Consiliul de Miniştri transmisă prin adresa nr.12310 din 11 iulie 1951 Comitetului Executiv al Sfatului Popular Raional Slatina ce poate fi considerată esenţială demersurilor de înfiinţare a muzeului din Slatina. Printr-o altă adresă a forului susmenţionat, datată 21 septembrie 1951 , se menţiona că prof. Ion Moroşanu a fost delegat „în vederea achiziţionării de materiale şi organizarea muzeului din Slatina”. slatina-muzeul_judetean_olt.jpgDin  data de 21 iulie 1997, Muzeul Judeţean Olt funcţionează în fostul Palat Administrativ , o clădire monument istoric, având codul OT-II-m-B-08582. Aşa că Turnul cu Ceas ❤ vă aşteaptă şi pe dumneavoastră să îl vizitaţi atunci când veţi ajunge în această parte a Olteniei !!!