Nocrich (în dialectul săsesc Löschkirk, Laeschkirik, Leškirich, în limba germană Leschkirch, Löschkirch, în maghiară Újegyház, este satul de reşedinţă al comunei cu acelaşi nume din judeţul Sibiu, iar aici găsim un Turn cu Ceas ❤ găzduit de  seculara biserică fortificată. În secolul al XIII-lea sătenii construiesc o biserică în stil romanic, cu trei nave şi turn de strajă, aceasta având hramul sfântului Ladislau. Nocrich-sibiuDocumentele păstrate indică lucrări de consolidare şi fortificare a bisericii la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului următor. Zidurile înconjurătoare au fost ridicate în secolul al XV-lea şi completate în secolul al XVI-lea cu un „zwinger” pe latura sudică, flancat la colţurile libere de două turnuri de apărare. În 1589 principele Transilvaniei, Sigismund Bathory, acordă localităţii Nocrich rangul de „oppidum” şi dreptul de a organiza două târguri anuale. nocrich-sb.jpgPrincipele Mihai Apafi, ultimul principe al Transilvaniei, înainte de ocuparea ei de către austrieci, face două vizite la Nocrich. Turnul dreptunghiular din apropierea bisericii evanghelice şi a şcolii are o inscripţie ce atestă aceste vizite. În anul 1800 biserica veche arde, iar sătenii hotărăsc construirea unei biserici noi. Aceasta a fost ridicată între anii 1803 şi 1806 în „zwingerul” fortificaţiei, pe direcţia nord-sud, după planurile arhitectului Karl Steinbach. Aşadar Turnul cu Ceas ❤ de  aici din localitatea transilvăneană Nocrich vă aşteaptă şi pe dumneavoastră să-l vizitaţi !!!