Roşia, mai demult Roşia Săsească (în dialectul săsesc Ritbärch, Rîtberχ, Ridebarχ, în germană Rothberg, în limba maghiară Veresmart), este satul de reşedinţă al comunei cu acelaşi nume din judeţul Sibiu, iar aici găsim un Turn cu Ceas ❤ găzduit de biserica fortificată din această localitate. Biserica din Roşia se încadrează în stilul romanic. Rosia SB viewA fost construită în jurul anului 1225 ca bazilică romanică, aspect care a suferit foarte puţine modificări până acum. Are trei nave din piatră, absida corului este semicirculară. Din vechea bazilică se pot observa zidurile de piatră, coloanele cu arcurile dintre nava principală şi navele laterale, cele patru travee ale arcelor în cruce din navele laterale, arcele în cruce ale corului, faţada vestică, portalul de nord cu pilaştri, şi urmele ferestrelor de deasupra acoperişurilor navelor laterale. Biserica a mai suferit modificări în secolele XV-XVIII prin adăugarea unor piloni de susţinere, un hol de intrare pe latura de vest, lărgirea unor ferestre, zidirea portalului din partea de nord şi anexarea unei sacristii din cărămidă. La 1734 biserica suferă alte modificări, la ea mai adăugându-se amvonul cu decoraţiuni din lemn, şi balustradă din fier (1781), altarul baroc (1782) o adevărată operă de artă. Arcul triumfal şi absida corului au urme de pictură (stil neoclasic) şi o inscripţie în limba latină, datată din secolul al XIX-lea. Orga are şase registre, a fost construită în jurul anului 1850 de Heinrich Maywald şi a beneficiat de reparaţii în anii 1900 şi 2010. O altă campanie majoră de restaurare a bisericii are loc la 1889, când acoperişul navei este arcuit (anterior fiind plat) iar pilonii arcadelor întăriţi. rosia-sb.jpgNeavând turn-clopotniţă, locul acestuia este luat de singurul turn de apărare al fortificaţiei încă vizibile din jurul bisericii. Acesta are înălţimea de 8 metri, în partea superioară având pe latura dinspre stradă, un ceas, actualmente nefuncţional. Totuşi Turnul cu Ceas ❤ din seculara biserică fortificată de aici dinlocalitatea sibiană Roşia vă aşteaptă şi pe dumneavoastră să-l vizitaţi !!!

Reclame