Archita (în dialectul săsesc Ärkeden, Ârkeden, Arkedn, în germană Arkeden, Erkeden, în maghiară Erked) este o localitate în judeţul Mureş, iar aici găsim un frumos Turn cu Ceas ❤  găzduit de biserica fortificată. ArchidaAşezarea este situată între localităţile Saschiz şi Beia şi are denumirea germană Arkeden, nume care ar putea proveni de la toponimul maghiar Erked sau de la un antroponim germanic (Archo sau Ercho). Numele de Archita este prima oară menţionat în anul 1356 sub forma Ercud. Localitatea a fost fondată de saşi în preajma anului 1200, după strămutarea coloniştilor secui care ocupau aceste meleaguri. Ansamblul fortificaţiei şi a bisericii din Archita este poziţionat în centrul satului şi se află într-o stare de conservare bună ţinînd cont de vechimea sa. Fortificaţiile se compun dintr-o incintă dublă şi şase turnuri cu rol de apărare, din cele nouă care au fost iniţial ridicate. Construcţia bisericii a început de la o bazilică romană cu trei nave care se afla în mijlocul incintei, bazilică fără turn care a fost datată în ultima pătrime a secolului al XIII-lea. Modificările ulterioare, făcute în jurul anului 1500, au transformat-o într-o biserică gotică de tip hală. Tot în această perioadă s-a început şi fortificarea ei. Modificările se structură au presupus demolarea navelor laterale prevăzute cu bolţi în cruce pe ogive. Urme ale acestei demolări se regăsesc în partea nordică a bisericii, între contraforţi şi peretele principal al navei. Se mai păstrează din veche biserică cele patru arcade semicirculare care apar în ziua de azi închise cu cărămidă sau pietre pentru constituirea peretelui navei centrale. Odinioară aceste arcade erau deschise spre navele colaterale. Imediat demolării navelor colaterale, s-a ridicat un nivel de apărare prin înălţarea navei centrale. Clopotniţa bisericii a fost edificată înaintea fortificării, probabil în secolul al XIV-lea, ea având parterul izolat prin îngroşarea zidului cu unul de cărămidă lat de circa un metru. Scutirea de impozite ce apare în documentele vremii în jurul anului 1500, mai precis în 1504, indică probabilitatea ca fortificarea bisericii să fi fost făcută în acea perioadă. Tot atunci, este posibilă amenajarea în zidul vestic a galeriei ce duce la etajul al doilea al turnului. La acest nivel exista o vatră unde echipele de apărare ale bisericii fierbeau apa sau păcura folosită la gurile de turnare vizibile şi azi în pereţii turnului. La catul al treilea se găseşte intrarea care duce la etajul de apărare de deasupra bisericii. Restul de etaje ale turnului clopotniţă au prevăzute platforme din bârne şi pot fi văzute câte trei metereze pe fiecare latură. După modelul turnurilor din Ţara Bârsei, în anul 1802 turnul a fost refăcut, arătând astăzi o faţă nouă cu un acoperiş piramidal şi un post de observaţie sub o forma unei galerii din lemn. archida-view.jpgPrin construirea unei bolte gotice în locul vechii bolte în cruce de deasupra corului şi a tavanului plat al navei centrale, nivelul de apărare de deasupra corului şi a navei este inchis astăzi pe trei laturi. O dată cu apariţia armelor de foc, meterezele au fost modificate sub formă de gaură de cheie, ele putând fi văzute pe peretele nivelului de apărare, pe pereţii navei sau deasupra bolţii. Intrarea în biserică se află pe latura de sud şi a fost împodobită cu o cornişă cu denticuli şi cu baghete încrucişate pe colţuri. Toate aceste elemente sunt specifice Renaşterii şi stilului goticului târziu. De latura nordică a fost alipită o sacristie ce este inclusă în navă prin demolarea peretelui despărţitor. Sacristia avea o boltă în cruce pe ogive cu nervuri. Aşadar Turnul cu Ceas ❤ din localitatea mureşeană Archita, vă aşteaptă şi pe dumneavoastră să îl vizitaţi !!!

Reclame