Axente Sever, mai demult Frâua, (în dialectul săsesc Franderf, Frândref, Frandref, în limba germană Frauendorf, în limba maghiară Asszonyfalva) este satul de reşedinţă al comunei cu acelaşi nume din judeţul Sibiu, acolo unde putem vedea un foarte atractiv Turn cu Ceas ❤ găzduit de seculara biserică fortificată. Biserica este de tip sală şi are particularitatea intercalării unui turn între sală şi corul poligonal. Biserica fortificată din Axente Sever este menţionată pentru întâia dată în 1322. Axente_Sever_1Lăcaşul, cu hramul Tuturor Sfinţilor, este o biserică-sală cu nava pătrată şi cu cor pentagonal şi a fost construit în secolul al XIV-lea. Este una din puţinele biserici din Transilvania care au turnul clopotniţă deasupra corului (exemple similare găsindu-se la Agârbiciu, Ocna Sibiului şi Turnişor). axente_sever-sb.jpgCorul bisericii este cea mai veche structură din întregul ansamblu fortificat, el este boltit în cruce şi este construit cu piatră de carieră. Nava centrală prezintă o boltă pe ogive cu nervuri cu secţiune pătrată din piatră, boltă care se termină într-o cheie de boltă cu rozetă. Pe latura vestică, exterior, se pot vedea patru contraforţi masivi care odinioară erau mai mici. Bolta corului nu are nervuri, ea fiind construită din cărămidă şi are ridicate deasupra ei cele trei caturi ale turnului ce are drum de strajă scos pe console de lemn. Întreaga greutate a turnului se lasă pe arcele frânte din piatră care delimitează spre est şi vest corul, precum şi pe pereţii nordici şi de sud, pereţi a căror grosime este substanţială. Alipit de latura sudică a corului, care avea o absidă spre est, s-a construit o capelă, accesul spre ea fiind făcut prin intermediul unui ancadrament de piatră cu forma unui arc frânt ce porneşte de pe latura sudică a corului. Corul a avut odinioară cinci ferestre care se terminau cu ogive traforate, două dintre ele fiind astăzi zidite. Azi niciuna dintre ferestre nu mai păstrează forma originală. O dată cu înmulţirea invaziilor turceşti de la sfârşitul secolului al XV-lea, s-a început fortificarea bisericii. Aşadar Turnul  cu Ceas ❤ din localitatea sibiană Axente Sever vă aşteaptă şi pe dumneavoastră să îl vizitaţi şi să îl admiraţi !!!

Reclame