Fizeşu Gherlii este satul de reşedinţă al comunei cu acelaşi nume din judeţul Cluj, acolo unde găsim un Turn cu Ceas ❤ găzduit de seculara biserică reformată din această localitate transilvăneană. Fizesu_Gherlii_(134) CJBiserica reformată se află în centrul localităţii Fizeşu Gherlii şi este înconjurată de un gard zidit din piatră, de plan ovoidal neregulat. Este compusă din turn-clopotniţă la vest, navă dreptunghiulară şi cor de plan pătrat la est. Acest tip de planimetrie, a fost foarte răspândit pe valea Someşului în secolul XIII, fiind întâlnit şi la bisericile romanice din Bonţida, Nima, Orman, Bădeşti, Chidea, Gherla, Boteni. fizesu_gherlii_125.jpgCel mai înalt element volumetric al bisericii este turnul, nava este mai înaltă decât corul şi porticul. Nava şi corul sunt acoperite cu ţiglă, iar turnul este învelit cu tablă zincată. Nava este deschisă spre cor prin arcul de triumf semicircular, compus din blocuri faţetate de piatră. În timpul lucrărilor conduse de Debreczeni, în 1935, pe intradosul arcului de triumf a fost dezvelit un decor de pictură murală. Nava este acoperită de un tavan casetat, din secolul XVII, care face parte din seria celor mai vechi tavane casetate ale Transilvaniei. Tavanul este format din 7 rânduri, a câte 9 casete, de formă pătrată, cele din rândul nordic au formă dreptunghiulară. Majoritatea casetelor au decor floral, la care se adaugă trei casete cu embleme heraldice şi trei cu corpuri cereşti. Şi corul dispune de un tavan casetat, nepictat, de o calitate inferioară comparativ cu nivelul calitativ al tavanului navei.

Reclame