Găzduit de biserica reformată mică din Târgu Mureş, vă prezentăm cel de-al doilea Turn cu Ceas ❤ din acest municipiu. În Europa, în timpul evului mediu sărăcia a persistat aproape tot timpul.Târgu Mureş-Tower_of_the_Small_Reformed_church_in_Marosvásárhely2 În Târgu-Mureş, existau oameni care, neavînd casă şi nici venituri, trăiau din cerşit. Ameliorarea situaţiei persoanelor, cîteodată a familiilor în cauză, era în general atribuţia preoţilor. Burghezimea înstărită ajuta şi ea cu diferite donaţii. De exemplu, porţiunea de teren situată în strada Ştefan cel Mare de azi a ajuns în proprietatea Bisericii reformate prin donaţia domnişoarei Sásvári. Ea, neavînd moştenitori, a dispus în testamentul ei ca biserica, în schimbul obţinerii proprietăţii terenului, să înfiinţeze acolo un adăpost pentru săraci. tc3a2rgu-murec59f-tower_of_the_small_reformed_church_in_marosvc3a1sc3a1rhely.jpgLucrările de construcţie ale acestuia au fost începute în 1638, apoi la sfîrşitul secolului XVII şi la începutul celui următor credincioşii reformaţi au mai construit o biserică şi o clopotniţă din lemn. Imediat după terminarea construirii, casa săracilor a fost dată în folosinţă. În anul 1788 teritoriul pe care a fost construit adăpostul a ajuns în administraţia oraşului, care sub pretextul că nu există fonduri pentru o instituţie de acest fel, l-a desfiinţat. Biserica reformată a păstrat numai porţiunea de teren unde au fost biserica şi clopotniţa de lemn. Între 1815 şi 1830 acolo a fost înălţată biserica, numită mică (comparînd-o cu dimensiunile bisericii din Cetate este de înţeles această denumire) , parohia, locuinţa rectorului şi şcoala pentru fete şi băieţi. Biserica a fost sfinţită în 1830 şi resfinţită în 1856, deoarece după Revoluţia din 1848 ea a fost folosită ca spital militar. A fost renovata din nou în anul 1929.

Reclame