Cine îşi închipuia că municipiul vasluian Bârlad este un simplu orăşel s-a înşelat. Iată că cel de-al 5-lea Turn cu Ceas ❤ vine de la Muzeul Vasile Pârvan.  Înfiinţat în 10 aprilie 1914, primeşte denumirea de Muzeul Vasile Pârvan abia în 1957. Muzeul "Vasile Pârvan" - infiintat in anul 1914 - director Mircea Mamalaucă - BÂRLAD, Vaslui - Muzeu judeţean - Istorie - Arheologie preistorică, Arheologie medievală, Artă decorativă, Numismatică, Memoriale, Ştiinţele Naturii, Ştiinţele naturii - AstronomieA debutat cu secţia de arheologie-istorie-numismatică şi pinacotecă. În anul 1956 ia fiinţă secţia de ştiinţele naturii, iar în 1965 secţia denumită Oameni de seamă ai Bârladului. Muzeul a fost creat la iniţiativa prof. Stroe Belloescu şi a câtorva intelectuali bârlădeni. Pe parcursul existenţei muzeului, colecţiile sale s-au îmbogăţit graţie donaţiilor provenite din partea unor mari personalităţi. În 1993 s-a deschis Muzeul Colecţiilor, în cadrul căruia sunt expuse şase colecţii donate pe parcursul celor 84 de ani de preot stavrofor Gheorghe Ursăcescu, prof. Ion Chiricuţă, dr. Marcel Vainfeld, col. ing. Ion Negoescu, actriţa Clody Bertola, prof. George Ivaşcu. bc3a2rlad-muzeulvp.jpgMuzeul deţine mai multe sedii, cel principal fiind Palatul central, monument de secol al XIX-lea, fost sediu al Prefecturii judeţului Tutova. Alte sedii sunt: Casa Sturdza, monument datând din 1818, fostă casă particulară; Casa Miclescu, din secolul al XIX-lea, fostă casă particulară. În muzeu sunt conservate şi expuse piese de arheologie (depozit de bronzuri, artă statuară neolitică, bijuterii din secolele III – IV), numismatică (tezaure romane şi medievale), istorie (documente, carte, arme şi accesorii din secolele VII – VIII, piese privind personalităţi bârlădene), artă (pictură, sculptură, mobilier şi tapiserii, ceramică, porţelan, sticlă, bijuterii din secolele XVII – XVIII). Deţine bunuri culturale clasate în patrimoniului cultural naţional (cca. 1600 în 2012). Din 2006 s-a deschis un Observator astronomic, în 2009 un planetariu şi din 2011 un cinematograf 3D.

Reclame