În municipiul Drobeta Turnu Severin găsim un atractiv ❤ Turn cu Ceas ❤ găzduit de seculara biserică „Maioreasa”. Istoria Bisericii „Maioreasa” se confundă aproape cu cea a oraşului Drobeta-Turnu Severin. Este singura biserică din oraş care poartă hramul „Adormirii Maicii Domnului” şi printre puţinele din judeţ. Ctitorită de familia maiorului Ciupagea, a suferit numeroase modificări de-a lungul vremii. Astăzi, cei trei preoţi slujitori se străduiesc să păstreze nealterată tradiţia şi moştenirea înaintaşilor. După ce oraşul Turnu Severin a fost reproclamat reşedinţă de judeţ, la 23 aprilie 1833, maiorul Ion Ciupagea s-a stabilit aici împreună cu soţia sa, jupâneasa Dumitrana. Imagini pentru biserica maioreasa drobeta turnu severinDe numele lor se leagă şi temeluirea Bisericii „Maioreasa”. A fost ridicată la sfatul părintelui Mitrică din Cerneţi, pe atunci protoiereu. Deoarece avea o deosebită evlavie la Sfânta Fecioară, maiorul a hotărât ca biserica sa să fie sfinţită cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”. A devenit astfel prima biserică şi singura din oraşul Turnu Severin care a fost închinată acestui mare praznic. Datorită tradiţiei populare, biserica este cunoscută şi cu numele de „Maioreasa”, de la funcţia pe care o avusese ctitorul ei.Biserica a fost ridicată în perioada 1842-1846 din dorinţa şi cu cheltuiala maiorului Ciupagea şi a soţiei sale. La sfinţire a fost prezent mitropolitul Nifon al Ţării Româneşti, pe atunci şi locţiitor de episcop la Râmnicu Vâlcea. Primul preot slujitor al bisericii a fost protopopul Mitrică din Cerneţi, prieten şi sfetnic apropiat al familiei de ctitori. Arhitectura iniţială a Bisericii „Maioreasa” avea trei turle: una mare deasupra naosului şi două laterale mai mici la pronaos, catapeteasma era de zid şi era împrejmuită cu un gard solid de cărămidă. Toate aceste lucruri s-au schimbat cu timpul. Aşa se face că în perioada 1871-1872 s-a desfăcut tâmpla şi s-a dărâmat zidul care separa naosul de pronaos. Vechea catapeteasmă a fost înlocuită cu una din tei, cu icoane frumos pictate de meşteri pricepuţi. Între anii 1881 şi 1884 s-a consolidat construcţia prin suprimarea celor trei turle, prin refacerea temeliei şi prin legarea cu cercuri de fier a întregii zidiri. În locul turlei centrale s-a făcut o boltă joasă, iar în locul celor două turle laterale s-a făcut o clopotniţă în stil gotic, susţinută pe patru coloane de zid masiv, în formă pătrată. MaioreasaÎn 1906, sub purtarea de grijă a preotului Iorgu Stănescu, s-a construit actualul pronaos pentru a servi serviciilor liturgice, capacitatea bisericii fiind neîncăpătoare pentru numărul mare de credincioşi care îi treceau pragul. Tot în această perioadă a fost construită şi casa parohială a bisericii. Pictura originală a fost executată în stil bizantin de vestitul zugrav Alexie din Câmpulung. În 1902, după ce sfântul lăcaş a fost restaurat radical, pictura de la „Maioreasca” a căpătat o altă formă. Noua frescă a fost executată de pictorul Gheorghe Ioanid, unul dintre ucenicii marelui maestru zugrav Gheorghe Tattarescu, cel care pictase în anul 1872 Biserica Grecescu din Turnu Severin. Scenele biblice şi sfinţii din pronaos îi aparţin preotului-pictor Constantin Petrescu din Craiova. Icoanele împărăteşti (Domnul Iisus Hristos şi Maica Domnului) din pronaos şi din naos sunt anterioare picturii existente. După părerile cunoscătorilor sunt adevărate piese de patrimoniu, de o inestimabilă valoare pentru Biserica „Maioreasa” şi pentru Episcopia Severinului şi Strehaiei. Din încredinţarea mitropolitului Firmilian al Olteniei, pictura Bisericii „Maioreasa” a fost restaurată în anul 1957 de pictorul Iosif Keber din Târgu Jiu, cel care a zugrăvit şi icoanele de pe tâmpla Catedralei mitropolitane „Sfântul Dumitru” din Craiova. În 1974 biserica a fost din nou restaurată, pictura fiind recondiţionată de zugravul Nicolae Glăvan din Novaci-Gorj. Ultima restaurare a picturii a avut loc în anul 1992 şi a fost făcută de familia de pictori severineni Florica şi Eugen Papici. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – „Maioreasa” a fost primul aşezământ de cult ridicat în Turnu Severin, după restabilirea oraşului ca reşedinţă de judeţ, la data de 23 aprilie 1833. Sunt păreri ce afirmă că „Maioreasa” ar putea fi cea mai veche biserică a urbei de pe malurile Dunării. Un lucru este cert: este singura ce poartă ca hram praznicul „Adormirii Maicii Domnului”. Raportat la numărul de locuitori, Severinul nu a avut niciodată îndeajuns de multe biserici. Aşa se face că în anul 1990, la o populaţie de peste 120.000 de locuitori, aici funcţionau doar patru biserici. Odată cu reînfiinţarea Episcopiei Severinului şi Strehaiei s-a luat serios în calcul această problemă care a devenit una din priorităţile majore ale activităţii pastoral-misionare. Este mai mult necesar ca fiecare cartier al oraşului să-şi aibă propriul lăcaş de închinare. Aşa că nu rataţi ❤ Turnul cu Ceas ❤ găzduit de seculara biserică „Maioreasa”, de aici din municipiul Drobeta Turnu Severin, vă va încânta cu siguranţă 🙂 !!!